Privatlivspolitik

Som en del af vores bestræbelser på at gøre verden til et mere åbent og forbundet sted giver vi dig mulighed for at dele dine personlige informationer, sikkert og nemt. Denne politik indeholder en beskrivelse af, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan de anvendes og deles.

privacy image 1

1. Gældende lovgivning

Følgende lovgivning finder anvendelse på vores behandling af personoplysninger: Databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

2. Introduktion

Som en del af NewBanking ApS, CVR-nr. 38 99 49 99 (”NewBanking”, ”vi” og ”vores”) bestræbelser på at gøre datadeling i den digitale verden mere sikker, understøtter vi muligheden for at kunne dele personlige informationer, sikkert og nemt. Denne politik indeholder en beskrivelse af, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan de anvendes, hvordan de deles samt hvilke rettigheder der gælder.

Denne politik gælder for alle NewBanking-brands, -produkter og -tjenester, hvortil der ikke findes en separat privatlivspolitik og omfatter behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. NewBanking er dataansvarlige, når data håndteres på foranledning af individuelle dataejeres (dvs. både fysiske personer (fx ledelsesmedlemmer, mv.) og selskaber) anvendelse af vores platform “NewBanking Identity”.

I de tilfælde, hvor vi alene behandler data ud fra instrukser fra vores kunder, anses NewBanking for at være databehandlere og indgår her specifikke databehandleraftaler med vores kunder.

Denne politik finder ligeledes anvendelse på data i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

3. Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun personoplysninger om vores kunder, brugere, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere i det omfang, der er et lovligt grundlag herfor.

Behandlingen af personoplysninger omfatter aktiviteter, som indsamling, registrering, opbevaring, ændring, søgning samt brug af vores tjenester, herunder når der initieres en deling eller videregivelse af data.

For at anvende NewBanking Identity til deling af personoplysninger er det afgørende, at personoplysninger uploades sikkert til NewBanking Identity platformen.

I den situation, hvor data alene er delt med NewBanking Identity, vil behandlingsgrundlaget være baseret på et samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Såfremt en dataejer eksplicit initierer en datadeling med en tredjepart, kan behandlingsgrundlaget overgå fra samtykke til en nødvendighed for opfyldelse af en kontrakt/aftale, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller som overholdelse af en retlig forpligtelse overfor den pågældende tredjepart, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c, fx ifm. AML-, KYC- eller PEP-forpligtelser. Ligeledes kan vi efter omstændighederne, støtte ret på vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, fx til forbedring af sikkerheden og pålideligheden, ved placeringen af funktionelle og statistiske cookies, til levering, forbedring og udvikling af tjenester, til bevarelse af dine henvendelser, mv. For vores brug af markedsføringscookies er vores hjemmel dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Det vil via dataejerens profil på NewBanking.com altid fremgå hvilke datadelinger, der er gældende for de individuelle data, herunder hvilke tredjeparter der har adgang til data.

I nedenstående situationer indsamler og behandler vi personoplysninger:

4. Hvilke data indsamles

Personoplysninger som NewBanking indsamler i forbindelse med anvendelse af NewBanking Identity platformen:

Det vil via dataejers profil på NewBanking.com altid fremgå hvilke data, der er indsamlet.

5. Øvrige data der indsamles

Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester, f.eks. den type indhold du ser eller interagerer med, eller hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter.

Enhedsoplysninger

Vi indsamler oplysninger fra eller om de computere, telefoner eller andre enheder, hvorpå du installerer eller åbner vores tjenester, afhængigt af de tilladelser du har givet. Vi sammenfører muligvis de oplysninger, vi indsamler fra dine forskellige enheder, for på denne måde at tilbyde dig ensartede tjenester på alle dine enheder.

Her er nogle eksempler på de enhedsoplysninger, vi indsamler:

6. Hvordan bruger vi oplysningerne?

Personoplysninger, der uploades eller indsamles via NewBanking Identity platformen, anvendes til at facilitere datadeling mellem dataejer og en tredjepart ved et eksplicit behandlingsgrundlag – se oplistningen af retsgrundlag ovenfor (eksempelvis ved oprettelse af en bankkonto). I forbindelse med en eksplicit datadeling kan data anvendes til validering af identitet data, rigtighed/tilstedeværelse samt mulige registreringer i eksterne databaser.

NewBanking deler alene dine personoplysninger med eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Som kategorier af modtagere kan nævnes advokatkontorer, revisorer, pengeinstitutter, kapitalforvaltere, kapitalfonden, offentlige myndigheder, mv.

NewBanking deler således ikke oplysninger, uden eksplicit tilladelse. Det er altid muligt for en dataejer at dele personlige informationer gennem NewBankings platform. Alle forhold kan styres ved at logge ind på www.newbanking.com/login/#/.

Brug af øvrige data der indsamles

Vi bruger øvrige data, som en forudsætning for at levere og understøtte vores tjenester.

Sådan gør vi

Levering, forbedring og udvikling af tjenester: Vi laver undersøgelser og research, tester funktioner under udvikling og analyserer de oplysninger, vi har, for at evaluere og forbedre produkter og tjenester, udvikle nye produkter eller funktioner og for at udføre revisioner og fejlfindingsaktiviteter.

Kommunikation med dig: Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere med dig om vores tjenester og informere dig om vores politik og vilkår. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.

Forbedring af sikkerheden og pålideligheden: Vi bruger de oplysninger, vi har, til at verificere konti og aktiviteter og til at øge sikkerheden og pålideligheden på og uden for vores tjenester, f.eks. ved at undersøge mistænkelig aktivitet eller overtrædelser af vores vilkår eller politik. Vi arbejder hårdt på at beskytte din konto ved hjælp af vores teams af teknikere, automatiske systemer og avanceret teknologi, f.eks. kryptering. Vi tilbyder også brugervenlige sikkerhedsværktøjer, der tilfører din konto et ekstra lag sikkerhed. Vi anvender cookies og lignende teknologier til at levere og understøtte vores tjenester og de forskellige anvendelser af dem, der er angivet og beskrevet i dette afsnit af vores politik. Læs vores politik om cookies for at få flere oplysninger.

Data til tredjelande: NewBanking anvender tredjepartsleverandører af ydelser, som opbevarer dine personoplysninger på vegne af NewBanking. Alle data opbevares krypteret og kan ikke tilgås eller behandles af tredjepartsudbyderen. I nogle tilfælde kan en tredjepart, i forbindelse med anvendelsen af NewBanking Identity, ønske, at personoplysninger behandles uden for EU/EØS i forbindelse med afdækning af risiko for international hvidvask eller terrorfinansiering, i dette tilfælde vil dette ske på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser.

7. Hvordan deles data

Som tidligere nævnt deler NewBanking ikke oplysninger, uden dataejerens tilladelse. NewBanking giver brugeren kontrol over hvilke tredjeparter, der har adgang til hvilke data, nemt og sikkert gennem vores platform.

Grundlag for deling

NewBanking kan facilitere, at en specifik tredjepart får mulighed for at benytte og behandle dine oplysninger på betingelse af din eksplicitte tilladelse (samtykke eller øvrigt behandlingsgrundlag). Denne tredjepart vil have adgang så længe at:

NewBanking vil også give den specifikke tredjepart adgang til den dokumentation, der ligger til grundlag for din validerede identitet.

8. Opbevaring og sletning af data

Sletning af konto

Du skal være opmærksom på, at sletning af din NewBanking konto kan have seriøse konsekvenser for dine forhold til tredjeparter, inklusiv eventuelt ophør af aftaler.

Du kan når som helst anmode om at få slettet din konto hos NewBanking. Hvis du ønsker at slette din konto hos NewBanking, skal du være opmærksom på, at der kan være parter, du har delt data med, og som har en juridisk forpligtelse til at opbevare disse data.

Du kan administrere det indhold og de oplysninger, du deler, når du bruger NewBanking, ved at logge ind på vores platform. Du kan også downloade oplysninger, der er tilknyttet din NewBanking-konto, gennem https://www.newbanking.com/login/#/.

Opbevaring og sletning

Vi gemmer data, så længe det er nødvendigt, for at levere produkter og tjenester til dig og andre, herunder de oplysninger, som er beskrevet ovenfor. Oplysninger, der er knyttet til din konto, vil blive beskyttet, indtil kontoen slettes, medmindre vi ikke længere har brug for dataene for at levere produkter og tjenester. Afhængigt af gældende lovgivning (f.eks. hvidvaskningslovgivningen) så kan vi blive påkrævet at gemme dine informationer, selv efter du har ønsket, at vi skal slette dem. I sådanne tilfælde vil vi ikke gemme dine personlige informationer længere end, hvad der er påkrævet ved lovgivningen.

9. Rettigheder

Der er efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser. En lang række af disse rettigheder er indbygget direkte i NewBanking Identity platformen og kan tilgås via NewBanking.com:

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller trække dit samtykke tilbage, som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os via [email protected]. Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken kan du altid kontakte NewBanking via [email protected].

Du kan ligeledes læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets hjemmeside og vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet

35 Carl Jacobsens Vej

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

Sidst opdateret 2 februar 2021