PEP - Lær alt om, hvad en Politisk Eksponeret Person-liste er

Hvad er PEP (Politisk Eksponeret Person)?

PEP’er, eller Politisk Eksponerede Personer, er individer, der er involveret i politik eller besidder en højtstående stilling i staten.

Hvis jeres virksomhed er underlagt hvidvaskloven, så er det vigtigt at kunne afgøre, om I er involveret med disse personer, da disse er associeret med en højere risiko for hvidvask og finansiering af terror.

På denne side går vi i dybden med:

 • Hvad er en PEP (Politisk Eksponeret Person)?
 • Hvordan er en PEP liste?
 • Hvad skal man gøre som virksomhed, hvis en kunde er en Politisk Eksponeret Person?
 • Hvordan NewBanking kan hjælpe virksomheder at udføre sikker og automatiseret screeninger.
 • Bekæmp økonomisk kriminalitet med grundig PEP screening
 • De seneste ændringer i PEP-lovgivningen
 • Identifikation af PEP er
PEP image 1
Indholdsfortegnelse

Hvad er en PEP?

En PEP (Politisk Eksponeret Person) er en fysisk person, der har et højtstående job i staten eller en politisk position. Det er altså en person, der besidder en vis form for politisk og institutionel magt.

På grund af denne magt anses de for at udgøre en høj risiko i forhold til hvidvask, afpresning, bestikkelse og andre typer af korruption – både frivilligt og ufrivilligt. Også ægtefæller, familie og tætte samarbejdspartnere betragtes som PEPer, da deres relation kan udnyttes af kriminelle til at lægge pres på personen i det magtfulde erhverv.

Politically Exposed Persons illustration

Disse er blandt andet:

 • Politikere
 • Ledere i staten
 • Dommere og medlemmer af retten
 • Højtstående medlemmer i centralbanken
 • Ambassadører
 • Højtstående officerer i Forsvaret
 • Ægtefæller og børn til de ovenstående personer
 • Nære virksomhedspartnere og forbindelser til de ovenstående personer

Hvidvaskloven kræver, at virksomheder omfattet af loven er opmærksomme på, om deres kunder er Politisk Eksponeret Personer og derfor udgør en øget risiko.

Det kan dog være svært for virksomheder selv at skulle vurdere, hvorvidt en nuværende eller potentiel kunde er en Politisk Eksponeret Person. Derfor har myndigheder i EU udarbejdet lister over nuværende og tidligere relevante personer indenfor dette område, hvilke er en såkaldt PEP-liste.

Hvad er en PEP-liste?

En PEP-liste er en opgørelse over nuværende og tidligere personer, der er klassificeret af EU som en politisk eksponeret person.

Disse lister eksisterer for at gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, hvorvidt deres kunder er omfattet af denne skærpende omstændighed. Hver europæiske myndighed har sin egen liste. I Danmark er det Finanstilsynet, der opretholder og vedligeholder denne liste.

PEP lists illustration

Det er vigtigt at understrege, at listerne ikke betragtes som fyldestgørende. Det er altså muligt, at en person kan betragtes som en Politisk Eksponeret Person, selvom de ikke optræder på listen eller endnu ikke er blevet tilføjet.

At en PEP-liste kan være ufuldkommen – samt at ægtefæller, tætte samarbejdspartnere m.m. også betragtes som Politisk Eksponeret Personer – gør det vanskeligt for virksomheder at overholde kravet om dette uden at tilgå eksterne datakilder, der har specialiseret sig i at opretholde opdaterede lister med alle personer, der er omfattet af den gældende definition.

Netop dette kan en platform som NewBanking Identity bidrage med. Med vores AML-løsning kan I hurtigt og let foretage sikkerhedstjek af kunder og screene mod en række lister for disse folk – både i Danmark og resten af EU.

Hvad skal man gøre som virksomhed, hvis en kunde er en Politisk Eksponeret Person?

Hvis I involverer jer med en kunde, der identificeres som en Politisk Eksponeret Person, betyder det, at I skal lave en skærpet kundekendskabsprocedure og føre større kontrol med deres forretning.

Hvordan I foretager denne kundekendskabsprocedure kan du læse mere om i vores artikel om KYC (Know Your Customer).

Selve kontrollen kan blandt andet indebære, at I gennemgår deres økonomiske transaktioner mere nøje og vurderer jeres forretningsforhold løbende i relation til kundens nuværende risikovurdering.

business account dashboard

NewBanking Identity gør det let at lave sikkerhedstjek og krydsreferere med lister

Med NewBankings platform kan I let føre kontrol med jeres kunders identitet og krydsreferere dem med de kendte lister for Politisk Eksponerede Personer.

Ydermere sørger vores platform for, at kunders persondata håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med GDPR og Databeskyttelsesloven.

Bekæmp økonomisk kriminalitet med grundig PEP screening

Hvis du ønsker at bekæmpe økonomisk kriminalitet, må du være opmærksom på PEP-lister og PEP’er. Det er væsentligt for medarbejdere og ledelsen at kunne identificere disse folk og håndtere disse korrekt og sikkert, i henhold til at undgå finansiel kriminalitet.

På et globalt plan er bestikkelse og korruption store problemer, og der findes mange eksempler på forsøg på dette, hvorfor der er indført fælles internationale standarder for bekæmpelsen af netop dette. Definitionen af PEP’er samt kravene til at håndtere PEP’ers transaktioner er fastlagte i internationale standarder på baggrund af erfaringer indsamlet af myndigheder verden over gennem en årrække.

De seneste ændringer inden for PEP lovgivning

Et vigtigt element i de nye hvidvaskregler er, at virksomheder skal anlægge en risikobaseret tilgang og foretage risikovurderinger af hvert enkelte kundeforhold. Det gælder ligeledes i forhold til reglerne om PEP’er.

Derudover skal kendskabet og overvågningen ske på grundlag af en risikovurdering, som vil sige, at virksomheder skal styrke indsatsen og overvågningen ved de PEP’er, hvorom der foreligger kendskab til at have en større risiko for eksponering af hvidvask, herunder bestikkelse mv.

Hvor virksomheders risikovurdering tilsiger det, skal der foretages yderligere procedurer for kundekendskab og yderligere overvågning, som den enkelte virksomhed vurderer nødvendig for at sikre overholdelse af loven.

Identifikation af PEP’er

Regler om identifikation af PEP’er er indsat som forebyggende procedurer, og skal derfor ikke tolkes som en stigmatisering, der siger, at PEP’er deltager i kriminelle aktiviteter. Virksomheder har således ikke grundlag for afvisning af indgåelse i et kundeforhold eller lukke eksisterende kundeforhold alene på baggrund af, at en person er PEP eller er nærtstående eller nær samarbejdspartner med en.

PEP’er skal altid være opmærksomme på, at de selv samt deres nærtstående og nære samarbejdspartnere til enhver tid kan blive bedt om at forklare eller dokumentere deres økonomi eller andre transaktioner.

Nærtstående og nære samarbejdspartnere

Nærtstående og nære samarbejdspartnere betragtes ikke som PEP’er alene på baggrund af deres forbindelse til en PEP. Disse skal dog identificeres, fordi de kan drage fordel af eller blive misbrugt i forbindelse med uhensigtsmæssige situationer, herunder eksempler som hvidvask, korruption, bestikkelse osv.

Nærtstående

Definitionen af en nærtstående til en PEP omfatter således:

 • Forældre
 • Ægtefælle, samlever eller registreret partner
 • Børn og deres ægtefæller, samlevere og eller registrerede partnere

Det vil altså sige, at begrebet ikke omfatter eksempelvis søskende eller stedbørn og stedforældre.

Nære samarbejdspartnere

Definitionen af nære samarbejdspartnere til en PEP omfatter således:

 • En person, som er ejer af en virksomhed eller anden juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 • En person, der har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er. Eksempelvis en handelspartner.
 • En person, der er ejer af en virksomhed eller anden juridisk person, der kun er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv. direkte eller indirekte.

Det vil således sige, at stillinger, som ikke vil betragtes som PEP’er, eksempelvis er en person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP.

PEP er en forkortelse af Politisk Eksponeret Person og er derved en person, som er involveret politisk eller højstående i et samfund og hos staten. Vedkommende besidder politisk eller institutionel magt.

En liste over PEP - Politisk eksponeret person - er en nedskrevet liste over personer i EU som er klassificeret herunder. Dette gælder både nuværende og tidligere PEP. Finanstilsynet har denne liste og opretholder og ajourfører denne.

En person klassificeres som en PEP, hvis vedkommende besidder en position, hvor vedkommende kan være modtagelige for bestikkelse eller anden korruption - herunder i forbindelse med hvidvask. En person som er tilknyttet et offentligt tillidserhverv.

Hos NewBanking hjælper vi med at skabe større kontrol og tjek i jeres kundekendskabsprocedure, hvis I arbejder med en PEP. Vores platform bidrager til at føre kontrol over dette mere nøje samt krydsreferer disse PEP’er og Finanstilsynets liste.