Derfor er CDD vigtigt for virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven

CDD, eller Customer Due Diligence, er et vigtigt begreb at kende til - særligt for virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.

Med EU’s nyeste hvidvaskdirektiv (AML 5), som trådte i kraft i 2020, kom en række større ændringer til hvidvasklovgivningen. En af de større ændringer var, at man overgik til en risikobetinget tilgang til anti-hvidvask, som stiller højere krav til virksomheders vurdering af kundeforhold - og det er her, at CDD kommer ind i billedet.

På denne side går vi i dybden med CDD og besvarer ofte stillede spørgsmål om emnet.

cdd image 1

Hvad er CDD?

CDD er et engelsk begreb, der står for ‘Customer Due Diligence’.

Betegnelsen omfatter alle de procedurer, virksomheder bruger til at verificere kunders identitet samt vurdere deres baggrund og risikoniveau. En del af disse aktiviteter skal finde sted, inden den potentielle kunde rent faktisk underskriver kontrakten og bliver en kunde.

Både enkeltpersoner og virksomheder kan være genstand for en CDD-undersøgelse.

Hvorfor er CDD vigtigt?

Der er mange gode grunde til, at virksomheder bør have CDD-procedurer på plads og undersøge potentielle kunder:

business secure

For at beskytte ens virksomhed bedst muligt mod potentielle risici.

choice

For at kunne træffe de bedst mulige valg som virksomhed.

compliance

For at være compliant med gældende lovgivning.

identity thief

For at gardere virksomheden mod svindel, blandt andet identitetstyveri.

unusual behavior

For at hjælpe virksomheden med at identificere usædvanlig opførsel hos virksomhedens kunder.

Derfor bør CDD-processor anses som et nødvendigt værktøj i mange virksomheder - ikke mindst i virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven.

Læs meget mere om hvidvaskloven.

Hvad bør undersøges?

CDD-information består af oplysninger om en kunde, der skal gøre det muligt for virksomheden at vurdere, i hvilket omfang kunden udsætter virksomheden for risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terror.

Denne information kan blandt andet bestå af:

1. Kundens identitet

Ting som navn, foto, adresse og fødselsattest kan bruges til at identificere en kunde.

2. Kundens baggrund

En del af den indledende CDD omfatter også PEP-screening, hvor det undersøges, om kunden er en såkaldt PEP (Politisk Eksponeret Person). Det kunne ligeledes være at undersøge, hvorvidt den pågældende kunde har været eller er involveret i skandaler eller andre ting (oplysninger som typisk er mulige at finde via medier m.m.). Dette kalder man adverse media screening.

3. Ejerskab

Hvis jeres kunde er en anden virksomhed, er det vigtigt at få overblik over ejerforholdene i virksomheden: Hvem ejer virksomheden? Og hvis ejerskabet er delt, hvem ejer så hvor mange procent af virksomheden?

4. Forholdet mellem jer og kunden

Det er også vigtigt at forstå og få overblik over den professionelle relation, I som virksomhed er i gang med at indgå med jeres potentielle kunde. Hvordan er den relation? Og hvad er formålet med partnerskabet?

EDD for højrisikokunder

Visse kunder - eksempelvis PEPer - har en højere risikoprofil end andre. Her er det nødvendigt med udvidede procedurer kaldet EDD (Enhanced Due Diligence).

Her undersøges eksempelvis den potentielle kundes:

Juridiske forhold

Er personen eller virksomheden tidligere straffet? Er der nogle kontraktmæssige forhold, der skal tages højde for?

Regnskabs- og skattemæssige forhold

Hvordan ser regnskaberne ud? Er der nogle tegn på ulovlige forhold?

Aktiver

Stemmer alt når det kommer til personens/virksomhedens fysiske aktiver, blandt andet kontorer og produktionsanlæg?

Løbende kontrol

Der kan opsættes en skærpet løbende kontrol og overvågning af kundens forretning.

Hvem kan drage fordel af en Customer Due Diligence tjekliste?

Der er forskellige typer af virksomheder og organisationer, som med fordel kan anvende Customer Due Diligence tjeklister i forbindelse med deres KYC processer. Herunder hører blandt andet:

Sådanne virksomheder kan drage fordel af at have en CDD-tjekliste til hjælp for at undgå juridiske eller økonomiske problemer, der kan opstå af ikke at have udført grundig due diligence på kunderne. Ved at følge trinene på ovenstående tjekliste kan virksomheden sikre sig, at der tages de nødvendige forholdsregler for at undgå potentielle risici og problemer.

Bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) kræver, at virksomheder indfører yderligere foranstaltninger for at forhindre finansiering af kriminelle aktiviteter. En del af disse krav omfatter at der udføres ​​CCD.

Dokumentation, som kan hjælpe virksomheder med at identificere og vurdere potentielle trusler fra deres kunder kan være ganske fordelagtigt. Ved at indføre og sikre rette foranstaltninger til at afbøde disse risici, kan virksomheder beskytte sig mod eventuelle økonomiske tab, der kan opstå som følge af de forskellige risici.

Hvad er risikoen ved ikke at udfylde en Customer Due Diligence tjekliste?

Først og fremmest, kan din virksomhed ende med at være ansvarlig for eventuelle tab, som den anden part pådrager sig, som følge af din virksomheds uagtsomhed.

For det andet kan din virksomhed underlægges sanktioner, hvis det opdages, at du har deltaget i hvidvaskning af penge eller anden økonomisk kriminalitet, også selvom det er ubevidst.

For det tredje kan din virksomhed gå glip af vigtig information om den anden part, der kan have afgørende betydning for en beslutningsproces.

Sidst, kan din virksomhed blive blacklistet for ikke at opfylde lovkrav eller af finansielle institutioner, hvis det viser sig, at der har været drevet forretninger med enkeltpersoner eller enheder i højrisiko kategorier.

CDD i forbindelse med hvidvask

CDD-procedurer er uundværlige for virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, da de er nødvendige for at foretage kundernes individuelle risikovurderinger.

I mange tilfælde er der brug for både CDD og KYC (Know Your Customer) oplysninger for at få overblik over kundens risikoprofil og samtidig fastslå deres identitet. Virksomhedens KYC-procedurer beskriver, hvad der skal til, før virksomheden i tilstrækkelig grad kan siges at kende sin kunde.

CDD- og KYC-procedurer er for eksempel nødvendige ved:

new customer

1. Nye kunder

Før en potentiel kunde bliver en rigtig kunde, skal kunden undersøges nøje for at verificere vedkommendes identitet og etablere en risikoprofil.

money world

2. Enkeltstående transaktioner

Firmaer i den finansielle sektor og banker bør undersøge deres kunder, hvis mistænkelig adfærd finder sted. Det kan eksempelvis være en overførsel af et meget stort beløb eller overførsler til højrisikolande.

money laundry

3. Mistanke om hvidvask

Et grundigt baggrundstjek af kunden er også nødvendigt, hvis der opstår en mistanke om, at kunden er involveret i hvidvask.

paper

4. Rod i papirerne

Hvis en kunde ikke kan fremvise gyldige eller godkendte identifikationsdokumenter, bør virksomheder også udføre et CDD-tjek.

Få strømlinet jeres CDD-procedurer med NewBanking Identity

NewBanking Identity er en softwareplatform, der er udviklet til at håndtere oplysninger om jeres kunder på en sikker og centraliseret måde.

Med NewBanking Identity får I blandt andet:

En sikker og automatisk onboarding

Direkte i platformen kan I nemt definere, hvilke data I har brug for fra nye kunder.

Det store overblik

Alle relevante oplysninger om jeres kunder samles ét sted. Det skaber overblik og sikrer, at I er compliant med blandt andet GDPR. Tildel samtidig tags til jeres kunder for at sikre overblikket.

Automatiske løsninger

Med NewBanking Identity er det muligt at integrere screeningløsninger, der automatisk vil screene dine kunder mod PEP-lister.

Hvad er nogle advarselsflag i CDD?

Advarselsflag der dukker op ved en kontrol af KYC procedure bør undersøges nøje før der træffes en beslutning om, hvorvidt forretningsforholdet skal igangsættes eller fortsættes. Disse advarselsflag kan variere fra virksomheder til virksomheder og branche til branche, men velkendte advarselsflag man bør holde øje med under en CDD-kontrol omfatter eksempelvis:

Ja, og sådan kan man blive ved længe. Det vigtigste er dog at være opmærksom på og lydhør over for kundernes oplysninger og adfærd for at undgå unødvendig risiko.

Hvem er NewBanking?

Hvem er vi i NewBanking, og hvorfor hjælper vi med CDD i banksektoren og andre organisationer og områder?

Hos NewBanking arbejder vi med KYC og Customer Due Diligence i flere forskellige institutioner og organisationer. Vores tidligere nævnte software-as-a-service bidrager til at effektivisere disse processer, håndtere data samt udveksling korrekt og sikkert, i henhold til GDPR.

Vi har i mange år arbejdet med flere typer af organisationer, med alt fra AML, datasikkerhed, compliance-tjek, PEP-lister og general vidensdeling inden for RegTech. Vores digitale løsning bistår med effektiv CDD ved at tjekke PEP-lister og foretage grundige baggrundstjek.

I er meget velkomne til at kontakte os for at høre mere om vores software og digitale løsninger, såvel som vores onboarding. Skriv jer op til at modtage vores nyhedsbrev, hvor vi løbende deler information og videns inden for alt fra ‘hvad er CDD?’ og ‘hvordan kan I være opmærksomme på hvidvask?’.

Nysgerrig?

Så bestil en gratis demo af NewBanking her.

Gratis demo